Fruering Vitved Foredragsforening

Hvem er vi?

Foreningen blev stiftet på generalforsamling den 28. november 1946 med navnet –
”Fruering Ungdoms- og Foredragsforening” – af de to idrætsforeninger i Hvolbæk og
Fruering. I 1961 blev navnet ændret til ”Fruering og Vitved Foredragsforening”. Det
var et stiftende udvalg bestående af lærerne Alfred Kristensen og Elmegaard fra de
to idrætsforeninger, der sammenkaldte til den stiftende generalforsamling i 1946.
Det var opfattelsen, at området kunne nyde godt af fællesskab, sammenhold og
oplysning. I alle årene derefter har skiftende bestyrelser arbejdet for opfyldelse af
disse intentioner, således at medlemmerne kunne nyde godt heraf.
Foreningen kan således den 28. november 2021 fejre sit 75-års jubilæum.

Hvor holdes der foredrag?

Foreningens virke sker gennem skiftende anvendelse af forsamlingshusene i
Fruering, Gjesing, Virring og Vitved i månederne oktober, november, januar, februar,
marts og april (på sidstnævnte aften afholdes der også generalforsamling, enten før
eller efter foredraget). Fra foreningens start var det fortrinsvis folk fra de 4 byer, der
mødte op, men i de senere år er der sket en gevaldig udvidelse af medlemskredsen
med personer fra Fastrup- og Solbjerg-området.

Priser

Alle er velkomne til foreningens arrangementer, også ikke-medlemmer. Prisen for
deltagelse er normalt 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer inkl.
kaffe og brød. Der kan blive tale om en forhøjet pris for deltagelse ved særligt
omkostningstunge foredragsholdere.
Indmeldelse i foreningen kan ske på foredragsaftener eller ved henvendelse til et af
medlemmerne af bestyrelsen. Årligt kontingent for medlemskab er 100 kr. pr. person.
Ved betaling pr. mobile pay skal navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse samtidig
meddeles.
Foredragsaftenerne begynder kl. 19.30 og slutter kl. ca. 22. Dog har oktober-mødet
start kl. 19.00 med gudstjeneste i Fruering eller Vitved Kirker.

Eksempel på foredrag

Gennem de senere år er forskelligartede, succesfulde foredrag blevet afholdt med
stor tilslutning:

  • Syng-sammen aften med Virringkoret
  • Tak for´ed – en hyldest til originalerne ved sognepræst Thomas Frøkjær
  • Rejse til Svalbard ved foredragsholder Hanne Hedegaard
  • Kvinder i krig ved sprogofficer og forfatter Anne Cathrine Riebnitzsky
  • Familie på farten – 4 mdr. og 22.000 km i Sydafrika, Namibia, Botswana, Lesotho og Swaziland ved Anne Grethe og Helge fra Give
  • Om livet på skyggesiden ved Una Jensen, områdedirektør for Kriminalforsorgen i
    Midt- og Nordjylland.
Luk menu